گزارش اولین کارگاه مجازی :عفونتهای ادونتوژنیک و آنتی بیوتیک تراپی در دندانپزشکی (بایدها و نبایدها )

گزارش کارگاه مجازی :عفونتهای ادونتوژنیک و آنتی بیوتیک تراپی در دندانپزشکی (بایدها و نبایدها )

اولین کارگاه مجازی مرکز تحقیقات جمجمه،فک و صورت به صورت آنلاین تحت عنوان " عفونتهای ادونتوژنیک و آنتی بیوتیک تراپی در دندانپزشکی (بایدها و نبایدها )"در تاریخ جمعه پنجم اردیبهشت ماه 99ساعت 18 با حضور 1070 نفر شرکت کننده برگزار گردید .

مدرس این دوره جناب آقای دکتر سرکارات رئیس مرکز تحقیقات جمجمه ،فک و صورت دانشیار و مدیر گروه جراحی دهان فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران بودند.