گزارش کارگاه مروری بر جراحی دندان عقل نهفته

گزارش کارگاه مروری بر جراحی دندان عقل نهفته

 

کارگاه مروری بر جراحی دندان عقل نهفته در تاریخ پنج شنبه 97/12/2 با حضور 14 شرکت کننده در محل مرکز تحقیقات جمجمه،فک و صورت برگزار گردید.

مدرسین این دوره سرکار خانم دکتر  ملک پور و جناب آقای دکتر توتونچیان بودند.

این کارگاه شامل آموزشهای ذیل بود :

1- تئوری: توضیح مراحل انجام جراحی عقل نهفته 

2- جراحی لایوبر روی بیمار 

3- hands on :انجام مراحل جراحی برروی مدل حیوانی (سر گوسفند ) توسط شرکت کنندگان