کارگاه تکنیکهای بخیه و فلپهای موضعی

کارگاه تکنیکهای بخیه و فلپهای موضعی

مرکز تحقیقات جمجمه فک وصورت در تاریخ  پنج شنبه  97/12/9  اقدام به برگزاری کارگاه تکنیکهای بخیه و فلپهای موضعی نموده است . جهت ثبت نام ودریافت اطلاعات بیشتر به مرکز تحقیقات جمجمه فک و صورت مراجعه و یا شماره تلفن 22580933 تماس حاصل فرمایید.

(هزینه ثبت نام 1.500.000 ریال میباشد)