کارگاه مروری بر جراحی دندان عقل نهفته

کارگاه مروری بر جراحی دندان عقل نهفته

مرکز تحقیقات جمجمه فک وصورت در تاریخ  پنج شنبه  97/12/2  اقدام به برگزاری  کارگاه مروری بر جراحی دندان عقل نهفته نموده است . جهت ثبت نام ودریافت اطلاعات بیشتر به مرکز تحقیقات جمجمه فک و صورت مراجعه و یا شماره تلفن 22580933 تماس حاصل فرمایید.

(هزینه ثبت نام مبلغ 2.000.000 ریال میباشد)