کارگاه BLS

مرکز تحقیقات جمجمه فک وصورت در تاریخ  پنج شنبه  97/11/25  اقدام به برگزاری  کارگاه   Basic  life support  و اورژانسها نموده است . جهت ثبت نام ودریافت اطلاعات بیشتر به مرکز تحقیقات جمجمه فک و صورت مراجعه و یا شماره تلفن 22580933 تماس حاصل فرمایید.(هزینه ثبت نام 1.500.000 ریال میباشد)