کارگاه فوریتهای پزشکی و اورژانس ها

کارگاه فوریتهای پزشکی و اورژانس ها

 

در تاریخ ۹۴/۲/۸ اولین کارگاه آموزشی با عنوان فوریت های پزشکی و اورژانس ها ( BLS ) در محل مرکز تحقیقات جمجمه ٫ فک و صورت برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی دکتر فرزین سرکارات و دکتر همایون بنادرخشان به تدریس کلیه مراحل مقابله با فوریت های پزشکی و اورژانس ها ٫ احیا قلبی و ریوی ٫ استفاده از کیف اورژانس اعم از ابزار و دارو ٬ روش های رگ گیری و تزریق های وریدی به صورت عملی پرداخته و دانشجویان شرکت کننده موارد تدریس شده را به صورت عملی بر روی ماکت آموزشی با حضور اساتید اجرا کردند.
در پایان به دانشجویان شرکت کننده در این کارگاه آموزشی Certificate اهدا گردید