کارگاه " نگهداری تجهیزات مطب "

برگزاری کارگاه " نگهداری تجهیزات مطب "


در تاریخ 24/9/94 کارگاه " نگهداری تجهیزات مطب " در محل مرکز تحقیقات جمجمه و فک و صورت برگزار گردید. تعداد شرکت کنندگان در کارگاه 18 نفر بود.

سخنران این دوره آقای مهندس حامد حاتم نژاد و مدیر اجرایی دوره دکتر آرزو علائی و دبیر اجرائی آقای دکتر علی فاتح و دستیار سخنران آقای مهندس دلاور بودند.

کارگاه در بخش های اصلی با عناوین آشنایی با

1)انواع بخش های یونیت و صندلی ،

2) کمپرسور و

3) تجهیزات استریلیزاسیون مطب

4) انواع ساکشن ها و اینسرومنت های ضروری مطب

5)نحوه نگهداری و تهیه لوازم ارائه شد  و پرسش و پاسخ توسط شرکت کنندگان در حین ارائه مباحث انجام شد ( همچنین فیلم آموزشی نیز توسط مدرس پخش گردید )

در پایان فرم ارزشیابی از افراد اتخاذ گردید. در بررسی نتیجه ارزشیابی رضایت بخش بود

گواهی شرکت در کارگاه برای شرکت کنندگان ارسال گردید