کارگاه یک روزه جراحی ملاحظات درمان Socket Preservation

کارگاه یک روزه جراحی ملاحظات درمان Socket Preservation
 
این کارگاه یک روزه در تاریخ پنج شنبه 19/11/96 در مرکز تحقیقات جمجمه، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد و در 3 قسمت برگزار گردید،قسمت اول شامل معرفی انواع مواد پیوند استخوانی در جراحی های داخل دهانی و اندیکاسیون استفاده از آنها بود که توسط دکتر محمد اسماعیلی نژاد متخصص جراحی فک وصورت به انجام رسید قسمت بعد موارد استفاده از این متریالها در جراحی کشیدن دندان و آماده سازی ساکت جهت قرارگیری ایمپلنت و مرحله آخر نیز جراحی زنده روی بیمار به همراه GBR انجام گرفت و انواع رایج بایومتریالهای رایج به همراه موارد و نحوه استفاده از آنها بود که این دو قسمت توسط دکتر نیما صادقی متخصص جراحی فک وصورت انجام پذیرفت