طرحهای تحقیقاتی

طرحهای تحقیقاتی

 1. مقایسه نقش سه نوع برش در آنالیز اسکار کولوملا و میزان رضایتمندی بیماران در راینوپلاستی به روش باز                مجری :دکتر محمد رضا سلیمانپور                                     همکاران طرح: دکتر اکبر رضایی ، دکتر فرزین سرکارات ،دکتر بهنام بهلولی
 2. بررسی تاثیر ترانگزامیک اسید بر میزان خون ریزی و هموگلوبین در جراحی ارتوگناتیک                            مجری: دکتر مهدی سزاوار                                                     همکاران طرح : دکتر علی فاتح ، دکتر محمد رضا سلیمانپور دکتر محمد آریافر ،دکتر فرزین سرکارات ،دکتر بهنام بهلولی
 3. مقایسه وسعت (ابعاد) شکاف در مبتلایان به انواع شکاف کام ولب                                              مجری :دکتر عبدالرضا جمیلیان                                           همکاران طرح: دکتر فرزین سرکارات،دکتر لادن حافظی ،دکتر انوشه نیک تاش ، دکتر احسان امبنی
 4. تعیین cut _off در درمان مال اکلوژن کلاس III به روش جراحی ارتوگناتیک یادرمان ارتودنسی کموفلاژ   مجری   :دکتر عبدالرضا جمیلیان                                    همکاران طرح : دکتر علی فاتح ،دکتر سارا اسلامی 
 5.   تاثیر Dome  splitting  بر کفایت تنفسی راه هوایی خارجی بینی 
  استاد راهنما : دکتر بهنام بهلولی 
  اساتید مشاور : دکتر مهدی سزاوار – دکتر فرزین سرکارات 
  نگارنده : دکتر سید سینا عباس زاده
 6.   مقایسه دو روش جراحی alar resection  و alar release+ alar resection  برتغییرات مورفولوژیک نوستریل ها در عمل رینو پلاستی
  استاد راهنما : دکتر فرزین سرکارات
  استاد مشاور : دکتر بهنام بهلولی 
  نگارنده : دکتر فاطمه نصرالهی
 7. مقایسه دو روش Transcutaneous , Transconjunctival بر میزان نمایش اسکرا  (sclera show) در بلفاروپلاستی پلک پایین
  استاد راهنما : دکتر مهدی سزاوار
  اساتید مشاور : دکتر بهنام بهلولی – دکتر فرزین سرکارات – دکتر ابوالفضل رحیمی 
  نگارنده : دکتر هومن هوشنگی