اعضاء شورای پژوهشی

اعضاء شورای پژوهشی

 

  • دکتر فرزین سرکارات
  • دکتر عبدالرضا جمیلیان
  • دکتر علی فاتح
  • دکتر مهدی سزاوار
  • دکتر محمدرضا سلیمانپور بروجنی
  • دکتر شهروز شفایی فر