درباره ما

مرکز تحقیقات جمجمه، فک و صورت با همت و پشتکار اعضا هیات علمی دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی و حمایتهای مسئولین محترم و ریاست واحد دندانپزشکی در دی ماه سال 1393، شروع به فعالیت نمود.

مرکز تحقیقات جمجمه، فک و صورت، از اعضا هیات علمی و متخصصین محترم ، جهت عضویت در این مرکز ، دعوت به همکاری می نماید.

شروع فعالیت مرکز تحقیقات جمجمه، فک و صورت با ثبت و شروع به انجام طرح های تحقیقاتی و برگزاری دوره های آموزشی